Trường tiểu học Quỳnh Phương B tổ chức Giao lưu Câu lạc bộ Mĩ Thuật cấp trường